Kulak Enfeksiyonu Nedir?

Bakteri ve virüs kaynaklı olarak kulağımızda meydana gelen tüm enfeksiyöz rahatsızlıklara kulak enfeksiyonları adı verilmektedir. Genel olarak bakıldığında dış kulak yolu ve orta kulak yolu enfeksiyonları olarak 2’ye ayrılırlar. Dış kulak yolu enfeksiyonları; kulak kepçemizden kulak zarına kadar olan bölgede meydana gelen enfeksiyonları kapsar. Orta kulak enfeksiyonları ise kulak zarıyla iç kulak arasında bulunan timpanik kavite(orta kulak boşluğu) kısmında meydana gelen enfeksiyonları kapsamaktadır.

Dış kulak yolu enfeksiyonları çok sık görülen rahatsızlıklar olmamakla beraber neredeyse tamamen yetişkinlerde görülürler. En sık sebebi dış kulak yolunun fazlaca sıvıya maruz kalması sonucu pH dengesinin bozulmasıdır. Bu yüzden dış kulak yolu enfeksiyonlarına yüzücü kulağı adı da verilir.

Orta kulak enfeksiyonları ise daha sık görülen kulak enfeksiyonlarıdır. Akut otitis media, rekürren otitis media, effüzyonlu otitis media, kronik otitis media gibi farklı çeşitleri bulunan orta kulak enfeksiyonları, çok büyük oranla pediatrik grupta görülür. Bebek ve çocukluk döneminde ateş, huysuzluk, ağrı gibi belirtilerle ortaya çıkan orta kulak iltihapları, yetişkinlerde ise çok daha az görülür.

Kulak Enfeksiyonu Belirtileri

Kulak Enfeksiyonlarının belirtileri arasında ilk sırada ağrı gelmektedir. Vücudumuzun en önemli tepki gösterme mekanizmalarından birisi olan ağrı hissi, dış kulak enfeksiyonları ve orta kulak enfeksiyonlarında semptomatik olarak görülmektedir.

Dış kulak yolu enfeksiyonları(otitis eksterna)’nda ağrı haricinde gözlemlenen diğer belirtiler arasında batma, dolgunluk hissi ve dış kulak yolunda kızarıklık bulunmaktadır. Bu belirtilerin hepsi, dış kulak yolunda bulunan enfeksiyondan ötürü dış kulak yolu hacminin büyümesi ve bölgesel daralmalar olmasından kaynaklanmaktadır.

Orta kulak yolu enfeksiyonları(otitis media)’nda ise görülen belirtiler biraz daha karışık olabilir. Akut(ani) gelişen orta kulak enfeksiyonlarında ağrı, dolgunluk, baskı, ateş gibi belirtiler görülebilirken, kronikleşmiş orta kulak iltihabında bu belirtilerin etkisi azalabilir. Ancak belirtilerin azalması enfeksiyonun iyileşmesinden kaynaklı değil, uzun süre tedavi edilemediği için kulak zarına hasar vererek orta kulakta bulunan enfeksiyöz sıvının dışarı doğru akmasından kaynaklanmaktadır. Yine orta kulak enfeksiyonları arasında bulunan effüzyonlu otitis media’da ise ağrı, ateş ve dolgunluk gibi belirtiler bulunmamaktadır. Sinsi orta kulak enfeksiyonu olarak bilinen effüzyonlu otitis media durumlarında en büyük belirti yaşanan hafif dereceli işitme kaybıdır.

Tüm orta kulak yolu enfeksiyonlarında hafif dereceli işitme kaybı görülmesi ortak belirti olarak sayılabilir. Orta kulakta hava dolu olan timpanik kavitenin enfeksiyon sonucu sıvıyla dolması hem kulak zarının hem de kemikçiklerin titreşimlerini etkileyerek işitmede azlık meydana gelmesine sebep olur.